Z kim współpracujemy?


Fundacja współpracuje z dyplomowanymi hebraistami, judaistami, w tym także native speakerami języka hebrajskiego.

Cele Fundacji realizowane są również poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi, z obszaru działań statutowych oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Od czerwca 2016 r. prezesem Fundacji jest Anna Zaborska, hebraistka-orientalistka, lektorka języka hebrajskiego, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego Zakładu Hebraistyki, absolwentka kursów językowych na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz stypendystka rządu Indonezji na Uniwersytecie Sanata Dharma w Yogyakarcie. Założycielka startupu Alef-Bet, platformy on-line do nauczania j. hebrajskiego.